Cennik

Karnety Godzinne Baśniowego Przedszkola do wykorzystania
od 1 do 31 dnia każdego miesiąca

  • Karnet pełny – 490 PLN
  • 100 godzin – 380 PLN
  • 50 godzin – 250 PLN
  • 30 godzin – 180 PLN
  • 10 godzin – 90 PLN
  • 1 godzina – 10 PLN

Ceny Wyżywienia:

  • Śniadanie + drugie śniadanie + obiad + podwieczorek – 120 PLN
  • Śniadanie + obiad – 100 PLN

WYŻYWIENIE

W naszym przedszkolu posiłki przygotowujemy ze świeżych produktów, na miejscu w przedszkolnej kuchni.

Jadłospisy opracowuje specjalnie dla naszych dzieci dietetyk. Dzięki temu posiłki mają najlepsze wartości odżywcze.

Zachęcamy do dzieci do jedzenia i próbowania różnorodnych potraw

Cześć posiłków dzieci maja możliwość konsumować w ogrodzie.

NASZA MISJA

Chcemy, żeby Twoje dziecko stawało się każdego dnia coraz bardziej samodzielne, odkrywało swoje talenty, rozwijało swoją kreatywność. Chcemy żeby dziecko bezpiecznie się rozwijało. Chcemy dać Ci codziennie komfort, jaki daje bezpieczeństwo Twojego dziecka.

Chcemy zapewnić dzieciom najlepszą opiekę i poczucie bezpieczeństwa, w sferze psychicznej i fizycznej, zapewnić dzieciom rozwój w optymistycznym środowisku, tworzyć warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami, rozwijać talenty i uzdolnienia naszych podopiecznych, kierować się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi, obudzić w dzieciach szacunek w stosunku do innych, uwrażliwić je na krzywdę i niesprawiedliwość, wzbudzać w dzieciach tolerancję, rozwijać w dzieciach estetykę i piękno dorobku naszej kultury. Ważne dla nas jest kształtowanie postawy pro zdrowotnej po przez uczestnictwo w spotkaniach z pracownikami służby zdrowia, zwracanie uwagi na wykonywanie czynności higienicznych, zachęcanie do jedzenia warzyw i owoców oraz przyzwyczajanie do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Wizję naszej pracy z dziećmi kształtują doniesienia płynące z nowych koncepcji edukacyjnych, w myśl których dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością z własnymi poglądami, zainteresowaniami, możliwościami, umiejętnościami i zdolnościami oraz prawami i obowiązkami. Dołożymy wszelkich starań, aby wychowywać w naszym Niepublicznym Przedszkolu prawdziwych optymistów poprzez rozwijanie w naszych wychowankach takich cech, jak: dobroć, samodzielność, ciekawość świata, prawość, poczucie humoru, odpowiedzialność, opanowanie, kreatywność, odwaga, umiejętność współdziałania. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. Chcemy, aby w naszym Niepublicznym Przedszkolu każdy z nas czuł się bezpiecznie, aby panowała wzajemna akceptacja, szacunek wobec siebie oraz promocja zdrowia. Chcemy, aby nasze Niepubliczne Baśniowe Przedszkole uwzględniało w swoich działaniach potrzeby środowiska i poszerzało swoją ofertę edukacyjno-wychowawczą. Chcemy nieść dumę naszej dzielnicy, naszemu Miastu. Chcemy być z dziećmi i dla dzieci w świadomości praw i konwencji praw dziecka-człowieka.